Razlike između analognog i digitalnog signala

Isprobajte Naš Instrument Za Uklanjanje Problema

Analogni i digitalni signali su različite vrste koje se uglavnom koriste za prijenos podataka s jednog uređaja na drugi. Analog signali su kontinuirani valni signali koji se mijenjaju s vremenskim razdobljem, dok je digitalni diskretni signal. Glavna razlika između analogni i digitalni Signali su, analogni signali su predstavljeni sinusnim valovima, dok su digitalni signali kvadratnim valovima. Razmotrimo neke razlike između analognih i digitalnih signala. Najbolji primjer analognog i digitalnog su elektroni jer se bavi analognim, ali i digitalnim signalima, ulazima i izlazima. Na neki način, an projekt elektronike uglavnom komunicira u stvarnom analognom svijetu dok digitalni signali s računalima, mikroprocesorima i logičkim jedinicama. Ove dvije vrste signala slične su različitim elektroničkim jezicima. Kao što neki od ostalih jezika mogu prepoznati i govoriti samo jedan od ta dva jezika. Ovaj članak raspravlja o pregledu analognih i digitalnih signala te o njihovoj usporedbi. Molimo pogledajte vezu da biste saznali više Razlika između analognog i digitalnog kruga

Što je analogni i digitalni signal?

Analogni signal jedna je vrsta kontinuiranih vremenski promjenjivih signala, a oni se klasificiraju u kompozitne i jednostavne signale. Jednostavna vrsta analognog signala nije ništa drugo doli sinusni val i to se ne može razgraditi, dok se analogni signal kompozitnog tipa može razgraditi na brojne sinusne valove. Analogni signal može se definirati pomoću amplitude, vremenskog razdoblja, inače frekvencije i faze. Amplituda crta najveću visinu signala, frekvencija crta brzinu kojom analogni signal varira, a faza crta položaj signala s obzirom na vrijeme. Analogni signal nije otporan na buku, stoga se suočava s izobličenjima i smanjuje kvalitetu prijenosa. Raspon vrijednosti analognog signala ne može se fiksirati.


Analogni signal

Analogni signal

Slično analognom, digitalni signali prenose podatke iako su malo drugačiji. Ti su signali diskretni ili nisu kontinuirani. Digitalni signal nosi podatke u obliku binarnih podataka jer označava bitove. Ti se signali mogu rastaviti na sinusne valove koji se nazivaju harmonikama. Svaki digitalni signal ima amplitudu, frekvenciju i fazu poput analognog signala. Taj se signal može definirati intervalom bita kao i brzinom prijenosa. Ovdje bitni interval nije ništa osim potrebnog vremena za prijenos jedinog bita, dok je brzina prijenosa bitna frekvencija intervala.Digitalni signal

Digitalni signal

Digitalni su signali otporniji na buku, stoga se jedva suočava s izobličenjima. Ovi valovi su jednostavni u odašiljanju, a pouzdaniji su u usporedbi s analognim valovima. Digitalni signali uključuju ograničenu raznolikost vrijednosti koja se nalazi između 0 do 1. Znati kako se analogni signal pretvara u digitalni, pogledajte vezu: Kako pretvoriti analogni signal u digitalni signal pomoću ADC pretvarača

Karakteristike analognih i digitalnih signala

Karakteristike analognog i digitalnog signala uglavnom uključuju prilagodljivost, kontinuitet, prikaz, tip podataka, tip signala, medij prijenosa, vrstu vrijednosti, sigurnost, propusnost, hardver, pohranu podataka, prenosivost, prijenos podataka, impedancija, potrošnja energije, snimanje podataka, uporaba, brzina prijenosa podataka, primjeri i primjene.

Prilagodljivost


Analogni signali manje su prilagodljivi za različite namjene, dok su digitalni signali prilagodljiviji za opseg uporabe.

Kontinuitet

Analogni signali koriste kontinuiranu raznolikost vrijednosti amplitude, dok digitalni signal uzima ograničeni skup različitih vrijednosti na dosljedno razmaknutim mjestima u vremenu.

Vrsta podataka

Analogni su signali kontinuirane prirode, dok su digitalni signali diskretni.

Vrsta valova

Tip analognog signalnog vala je sinusni, dok je digitalni signal kvadratni val.

Sredina prijenosa

Analogni signalni medij prijenosa je žičani ili bežični, dok je digitalni signal žica.

Vrsta vrijednosti

Vrsta vrijednosti analognog signala ako je pozitivna kao i negativna, dok je digitalni signal pozitivan.

Sigurnost

Sigurnost analognog signala nije šifrirana, dok je digitalni signal šifriran.

Širina pojasa

Propusnost analognog signala je mala, dok je digitalni signal velik.

Hardver

Hardver analognih signala nije elastičan, dok je digitalni elastičan u izvedbi

Pohrana podataka

Pohrana podataka analognog signala nalazi se u obliku valnog signala, dok digitalni signal pohranjuje podatke u obliku binarnog bita.

Prijenosnost

Analogni signali su prijenosni slično termometru i jeftini, dok su digitalni signali slični računalima i skupi.

Prijenos podataka

Analogno tome, signal može propadati zbog buke tijekom prijenosa, dok digitalni signal može biti otporan na buku tijekom prijenosa bez ikakvog pogoršanja.

Impedancija

Impedancija analognog signala je niska, dok je digitalni signal visok.

Potrošnja energije

Analogni uređaji troše više energije, dok digitalni uređaji troše manje energije.

Brzina prijenosa podataka

Brzina prijenosa podataka u analognom signalu je spora, dok je u digitalnom signalu brža.

Primjeri

Najbolji primjeri analognog signala su video, ljudski glas u zraku, radio valovi ili TV
prijenosni valovi.

Prijave

Analogni signali mogu se koristiti isključivo u analognim uređajima, termometru, dok su digitalni signali prikladni za digitalne elektroničke uređaje poput računala, PDA-a, mobitela.

Ključne razlike između analognih i digitalnih signala

Ključ razlika između analognih i digitalnih signala u tabličnom obliku prikazan je dolje.

Analogni signal

Digitalni signal

Analogni signal označava kontinuirani signal koji zadržava promjene s vremenskim razdobljem.

Digitalni signal označava diskretni signal koji prenosi binarne podatke i ima diskretne vrijednosti.

Analogni signali su kontinuirani sinusni valovi

Digitalni signal su kvadratni valovi.

Analogni signali opisuju ponašanje vala s obzirom na amplitudu, vremensko razdoblje i fazu signala.

Digitalni signali opisuju ponašanje signala s obzirom na brzinu bita kao i bitni interval.

Opseg analognog signala neće biti postavljen.

Digitalni signal je ograničen i kreće se od 0 do 1.

Analogni signal je dalje vodoravan prema izobličenju tijekom odgovora na buku

Digitalni signal ima otpor kao odgovor na buku, stoga se često ne suočava s izobličenjima.

Analogni signal emitira informacije u obliku signala.

Digitalni signal emitira informacije u obliku binarnih bitova.

Primjer analognog signala je ljudski glas

Primjer digitalnog signala je prijenos podataka u računalu.

Prednosti digitalnog signala u odnosu na analogni signal

Postoji nekoliko prednosti korištenja digitalnog signala u odnosu na analogni signal .

  • Digitalni su signali sigurniji i ne oštećuju se bukom.
  • Ovi signali koriste malu propusnost
  • Omogućuju signale koji se prenose na duljoj udaljenosti.
  • Digitalni signal ima veću brzinu prijenosa
  • Korištenjem ovih signala možemo prevesti poruke, audio i video na jezik uređaja.
  • Digitalni signali omogućuju istovremeni prijenos višesmjernih.

Dakle, razlika između analognog i digitalnog signala u tabličnom obliku je prikazan gore. Kombinaciju analognih i digitalnih komponenti nije rijetko primijetiti u krugu. Obično su mikrokontroleri digitalne zvijeri i oni često imaju unutarnje sklopove što im omogućuje povezivanje s analognim sklopovima. An ADC (analogni u digitalni pretvarač) dopušta mikrokontroleru da poveže analogni senzor za očitavanje analognog napona. Manji općeniti DAC dopušta mikrokontroler za generiranje analognih napona, što je korisno kad god zatreba zvuk. Evo pitanja za vas, koji je bolji signal? analogni ili digitalni signal?