Kategorija — Smps

Krug pretvarača istosmjerne struje velike snage - varijabla od 12 V do 30 V

Post objašnjava kako napraviti krug pretvarača za pojačanje istosmjerne u istosmjernu struju koji će pojačati 12 V DC na bilo koju višu razinu do 30

Uloga induktorske zavojnice u SMPS-u

Najvažniji element preklopnog modula pretvarača ili SMPS-a je prigušnica. Energija se u obliku jezgre pohranjuje u obliku magnetskog polja