Kategorija — Senzori i detektori

Krug detektora iona [detektor statičkog pražnjenja]

Sljedeći post govori o jednostavnom krugu detektora iona koji se također može koristiti za otkrivanje statičkog pražnjenja generiranog iz visokonaponskih krugova. Statičko pražnjenje također može proizvesti […]