Što je Generator parnosti i Provjeravač pariteta: vrste i njegovi logički dijagrami

Isprobajte Naš Instrument Za Uklanjanje Problema

Glavna funkcija generatora pariteta i provjere pariteta je otkrivanje pogrešaka u prijenosu podataka, a ovaj koncept uveden je 1922. U RAID tehnologiji bit parnosti i provjera pariteta koriste se za zaštitu od gubitka podataka. Bit parnosti je dodatni bit koji je na strani prijenosa postavljen na '0' ili '1', koristi se za otkrivanje samo greške jednog bita i najjednostavnija je metoda za otkrivanje pogrešaka. Postoje različite vrste kodova za otkrivanje pogrešaka koji se koriste za otkrivanje pogrešaka. Oni su paritet, brojač zvona, blok kod pariteta, Hammingov kod, bikvinarni itd. Kratko objašnjenje o bitu parnosti, paritetu generator i checker objašnjeni su u nastavku.

Što je paritetni bit?

Definicija: Bit parnosti ili kontrolni bit su bitovi dodani binarnom kodu da bi se provjerilo je li određeni kôd u paritetu ili ne, na primjer, je li kôd u parnom paritetu ili neparni paritet provjerava ovaj kontrolni bit ili bit parnosti. Paritet nije ništa drugo do broj 1, a postoje dvije vrste bita pariteta, oni su parni i neparni bitovi.
U neparnom bitu parnosti, kôd mora biti u neparnom broju 1, na primjer, uzimamo 5-bitni kôd 100011, za taj se kôd kaže da je neparni paritet, jer u kodu imamo tri broja 1 . U parnom bitu parnosti kôd mora biti u parnom broju 1, na primjer, uzimamo 6-bitni kôd 101101, za ovaj se kôd kaže da je parni par, jer u kodu imamo četiri broja 1

Što je generator pariteta?

Definicija: Generator parnosti kombinirani je sklop na odašiljaču, on uzima izvornu poruku kao ulaz i generira bit parnosti za tu poruku, a odašiljač u ovom generatoru prenosi poruke zajedno sa svojim bitom parnosti.Vrste generatora pariteta

Klasifikacija ovog generatora prikazana je na donjoj slici

Generatori pariteta

generatori vrsta pariteta

Čak i Generator parnosti

Generator parnog pariteta održava binarne podatke u parnom broju 1, na primjer, uzeti su podaci u neparnom broju 1, ovaj generator parnog pariteta će podatke održavati kao paran broj 1 dodavanjem dodatnih 1 neparnom broj 1. Ovo je također kombinacijski krug čiji izlaz ovisi o danim ulaznim podacima, što znači da su ulazni podaci binarni podaci ili binarni kod dan za generator pariteta.


Razmotrimo tri ulazna binarna podatka, da se tri bita smatraju A, B i C. Možemo zapisati 23kombinacije koje koriste tri ulazna binarna podatka koja su od 000 do 111 (0 do 7), ukupno osam kombinacija dobit će iz zadana tri ulazna binarna podatka koja smo razmotrili. Tablica istinitosti generatora parnog parnosti za tri ulazna binarna podatka prikazana je u nastavku.

0 0 0 - U ovom se binarnom kodu unosa parni paritet uzima kao '0', jer je ulaz već u parnom paritetu, pa ne treba još jednom dodavati parni paritet za ovaj ulaz.

0 0 1 - - U ovom ulaznom binarnom kodu postoji samo jedan broj '1', a taj broj '1' je neparan broj '1'. Ako postoji neparan broj '1', tada generator parnosti mora generirati još jedan '1' da bi bio parni paritet, pa se parni paritet uzima kao 1 da bi 0 0 1 kôd postao parni paritet.

0 1 0 - Ovaj je bit u neparnom paritetu pa se parni paritet uzima kao 1 da bi se kod 0 1 0 pretvorio u parni paritet.

0 1 1 - Ovaj je bit već u parnom paritetu pa se parni paritet uzima kao 0 da bi se 0 1 1 kôd izjednačio u parni paritet.

1 0 0 - Ovaj je bit u neparnom paritetu pa se parni paritet uzima kao 1 da bi se kôd 1 0 0 pretvorio u parni paritet.

1 0 1 - Ovaj je bit već u parnom paritetu pa se parni paritet uzima kao 0 da bi se kôd 1 0 1 pretvorio u parni paritet.

1 1 0 - Ovaj je bit također u parnom paritetu, pa se parni paritet uzima kao 0 da bi se 1 1 0 kod pretvorio u parni paritet.

1 1 1 - Ovaj je bit u neparnom paritetu, pa se parni paritet uzima kao 1 da bi se 1 1 1 kôd pretvorio u parni paritet.

Čak i tablica istine generatora pariteta

A B C Čak i Paritet
0 0 00
0 0 11
0 1 01
0 1 10
1 0 01
1 0 10
1 1 00
1 1 11

Pojednostavljenje karnaugh-ove karte (k-mape) za trobitni unos čak i paritet je

K-Map-For-Even-Parity-Generator

k-karta-za-čak-paritet-generator

Iz gornje tablice istine parnosti, pojednostavljeni izraz pariteta bit je zapisan kao

Izraz parnog pariteta implementiran pomoću dva vrata Ex-OR i logički dijagram tog parnog pariteta pomoću Ex-OR logička vrata prikazano je dolje.

Parni-Logički-Logički krug

parni-logički-sklop pariteta

Na taj način, generator parnog pariteta generira paran broj 1 uzimajući ulazne podatke.

Generator neparnih pariteta

Generator neparnih pariteta održava binarne podatke u neparnom broju 1, na primjer, uzeti su podaci u parnom broju 1, ovaj generator neparnih pariteta će podatke održavati kao neparan broj 1 dodavanjem dodatnih 1 u paran broj 1. Ovo je kombinacijski krug čiji izlaz uvijek ovisi o danim ulaznim podacima. Ako postoji paran broj 1, tada se dodaje samo bit parnosti da bi se binarni kôd pretvorio u neparan broj 1.

Razmotrimo tri ulazna binarna podatka, da se tri bita smatraju A, B i C. Tablica istine generatora neparnih pariteta za tri ulazna binarna podatka prikazana je u nastavku.

0 0 0 - U ovom ulaznom binarnom kodu neparni paritet uzima se kao '1' jer je ulaz u parnom paritetu.

0 0 1 - Ovaj je binarni ulaz već u neparnom paritetu, pa se neparni paritet uzima kao 0.

0 1 0 - Ovaj je binarni ulaz također u neparnom paritetu, pa se neparni paritet uzima kao 0.

0 1 1 - Ovaj je bit u parnom paritetu pa se neparni paritet uzima kao 1 da bi se kod 0 1 1 pretvorio u neparni paritet.

1 0 0 - Ovaj je bit već u neparnom paritetu, pa se neparni paritet uzima kao 0 da bi se kôd 1 0 0 pretvorio u neparni paritet.

1 0 1 - Ovaj je ulazni bit u parnom paritetu, pa se neparni paritet uzima kao 1 da bi se 1 0 1 kôd pretvorio u neparni paritet.

1 1 0 - Ovaj je bit u parnom paritetu, pa se neparni paritet uzima kao 1.

1 1 1 - Ovaj ulazni bit je u neparnom paritetu, pa se neparni paritet uzima kao o.

Tabela istine generatora neparnih pariteta

A B C Neparni paritet
0 0 01
0 0 10
0 1 00
0 1 11
1 0 00
1 0 11
1 1 01
1 1 10

Pojednostavljenje karte Kavanaugh (k-mapa) za trobitni ulazni neparni paritet je

K-karta-za-nepar-generator pariteta

k-karta-za-nepar-generator pariteta

Iz gornje tabele neparnih istina pariteta, pojednostavljeni izraz bita parnosti zapisuje se kao

Logički dijagram ovog generatora neparnih pariteta prikazan je u nastavku.

Logika-krug

logički sklop

Na taj način, generator neparnih pariteta generira neparan broj 1 uzimanjem ulaznih podataka.

Što je provjera pariteta?

Definicija: Kombinacijski krug na prijemniku je provjera pariteta. Ova provjera uzima primljenu poruku uključujući bit parnosti kao ulaz. Daje izlaz '1' ako je pronađena neka pogreška i daje izlaz '0' ako u poruci, uključujući bit parnosti, nije pronađena greška.

Vrste provjere pariteta

Klasifikacija provjeritelja pariteta prikazana je na donjoj slici

vrste provjere pariteta

vrste provjere pariteta

Čak i provjera pariteta

U paralelnom provjeravanju pariteta ako je bit pogreške (E) jednak '1', imamo pogrešku. Ako bit pogreške E = 0 tada znači da pogreške nema.

Bit pogreške (E) = 1, pojavljuje se pogreška

Bit pogreške (E) = 0, bez pogreške

Krug provjere pariteta prikazan je na donjoj slici

Logika-krug

logički sklop

Neparna provjera pariteta

U neparnoj provjeri pariteta ako je bit pogreške (E) jednak '1', to znači da nema pogreške. Ako bit pogreške E = 0 tada znači da postoji pogreška.

Bit pogreške (E) = 1, bez pogreške

Bit pogreške (E) = 0, pojavljuje se pogreška

Provjerivač pariteta neće moći otkriti postoje li pogreške u više od 1 bita, a točnost podataka također nije moguća, to su glavni nedostaci provjere parnosti.

Generator / provjera pariteta pomoću IC-a

IC 74180 vrši funkciju generiranja pariteta, kao i provjeru. 9-bitni (8 podatkovnih bitova, 1 bit parnosti) Generator / provjera pariteta prikazan je na donjoj slici.

IC-74180

ic-74180

IC 74180 sadrži osam podatkovnih bitova (X0do X7), VDC,parni ulaz, neparan ulaz, sedam izlaza, S neparan izlaz i uzemljeni pin.

Ako su zadani i neparni i neparni ulaz visoki (H), tada su i neparni i neparni izlazi niski (L), slično, ako su dati ulazi i niski (L), tada i parni i neparni izlazi postaju visoki ( H).

Prednosti pariteta

Prednosti pariteta su

  • Jednostavnost
  • Jednostavan za korištenje

Prijave pariteta

Primjene pariteta su

  • U digitalni sustavi i mnogi hardverski programi koriste se ovaj paritet
  • Bit parnosti također se koristi u sučelju malog računalnog sustava (SCSI) i također u interkonektu perifernih komponenata (PCI) za otkrivanje pogrešaka

Najčešća pitanja

1). Koja je razlika između generatora pariteta i provjeravatelja pariteta?

Generator parnosti generira bit parnosti u odašiljaču, a provjera pariteta provjerava bit parnosti u prijamniku.

2). Što znači nikakav paritet?

Kad se bitovi pariteta ne koriste za provjeru pogrešaka, tada se kaže da je bit pariteta neparitetni ili nema paritet ili odsutnost pariteta.

3). Kolika je vrijednost pariteta?

Koncept paritetne vrijednosti koji se koristi i za robu i za vrijednosne papire i pojam se odnosi na to kada je vrijednost dvije imovine jednaka.

4). Zašto nam treba provjera pariteta?

Provjerivanje pariteta potreban je za otkrivanje pogrešaka u komunikaciji, a također se i za testiranje koristi provjeravanje pariteta u memorijskim uređajima.

5). Kako bit parnosti može otkriti oštećenu podatkovnu jedinicu?

Suvišni bit u ovoj tehnici naziva se paritetni bit, on otkriva oštećenu podatkovnu jedinicu kada se tijekom prijenosa podataka dogodi pogreška.

U ovom članku, kako paritet generator i provjera generiraju i provjeravaju bit i njegove tipove, logičke sklopove, tablice istine i izraze k-mapa ukratko se raspravlja. Evo pitanja za vas, kako izračunavate parni i neparni paritet?